Z ŻYCIA SZKOŁY

Podręczniki do religii na 2022/2023 rok szkolny

* 6-latki - zerówka

Tak! Jezus mnie kocha. Podręcznik do religii.

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

* Klasa I SP
"Poznaję Boży świat". Podręcznik do religii

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

* Klasa II SP

 "Odkrywam królestwo Boże". Podręcznik do religii
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

* Klasa III SP

"Jezus jest z nami" - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD

Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

"Jezus jest z nami" - Podręcznik do religii

Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

* Klasa IV SP

"Miejsca pełne BOGActw" - Podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

* Klasa V SP

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" - Podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

* Klasa VI SP

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"- Podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

* Klasa VII SP

"Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" – Podręcznik do religii

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

* Klasa VIII SP

"Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" – Podręcznik do religii

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska