Hymn szkoły

 

Hymn szkoły

 

Święta Jadwigo Patronko szkoły

 Lśni biały orzeł wokół twej głowy 

Serce swe zawsze otwarte miałaś 

I biednych ludzi chętnie wspierałaś.  

ref.

Święta Patronko narodu naszego 

Ty dla nas wszystkich stanowisz wzór

Ty uczysz kochać ojczyznę, bliźniego

Za Tobą stoi serc naszych mur.

* 

Dla Ciebie nauka tak ważna byla

Dla akademi tak wiele zrobilaś

Swoje klejnoty chętnie oddałaś

I nigdy tego nie żałowałaś

ref.

Święta Patronko narodu naszego

Ty dla nas wszystkich stanowisz wzór

Ty uczysz kochać ojczyznę, bliźniego

Za Tobą stoi serc naszych mur.

*

Z dalekich Węgier tutaj przybyłaś

I polskiej ziemi się pokłoniłaś

Za swą siedzibę obrałaś Kraków

Zdobyłaś sobie miłość Polaków.

ref.

Święta Patronko narodu naszego 

Ty dla nas wszystkich stanowisz wzór

Ty uczysz kochać ojczyznę, bliźniego

Za Tobą stoi serc naszych mur.