Procedury Covid-19 w SP Sucha

 

Cel opracowania procedur:   zminimalizowanie niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem dzieci, rodziców i opiekunów oraz personelu szkoły.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
3. Wytycznych GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- aktualizacja z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

Wewnętrzne procedury organizacji pobytu dzieci w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego Covid-19

Załącznik nr 1