Gry edukacyjne i książki

W ramach projektu "Ekolog XXI w. biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o szereg ciekawych pozycji. Są wśród nich nie tylko książki, ale także filmy i gry dydaktyczne o tematyce ekologicznej. Zbiory te wykorzystywane zarówno na lekcjach jak też podczas zajęć bibliotecznych, świetlicowych uczniowie z zaciekawieniem przeglądają i czytają książki oraz grają w gry edukacyjne.

2.21.1

Wycieczka Ojców 04.10.2013r.

Wycieczka Ojców 04.10.2013r.

ZOBACZ FILMIK

 

Konkurs fotograficzny - dzikie wysypiska śmieci

Konkurs fotograficzny

pn. "Lokalizujemy dzikie wysypiska śmieci na terenie Gminy Trzyciąż"

organizowany w ramach Projektu "Ekolog XXI wieku czyli co wiesz o Naturze 2000" -
kształtowanie zachowań proekologicznych. Realizatorem Projektu jest Gmina Trzyciąż

Regulamin konkursu:

I. Cel konkursu:
Odszukanie, zlokalizowanie i sfotografowanie potencjalnych źródeł wielu rozmaitych zanieczyszczeń w postaci nielegalnych miejsc deponowania różnego rodzaju śmieci, szczególnie w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów czy w zadrzewieniach śródpolnych.

II. Adresaci konkursu:
Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Suchej
Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Zadrożu
Publiczne Gimnazjum Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie

III. Technika wykonania:
1. Uczestniom konkursu pozostawia się całkowitą swobodę odnośnie wyboru miejsca wykonania zdjęcia.
2. W danej szkole może wziąć udział dowolna liczba uczestników.
3. Każdy uczestnik powinien dostarczyć max. 3 fotografie w wersji papierowej oraz elektronicznej (format: JPG).
4. Wersja papierowa zdjęć powinna być wykonana w formacie 20 cm x 30 cm.
5. Zdjęcia w wersji elektronicznej muszą być w minimalnej rozdzielczości 1024x768.
6. Zdjęcia nie mogą być oprawiane, podklejane ani przerabiane w programie komputerowym.
7. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać, podając autora, tytuł pracy i miejsce gdzie zostało wykonane.
8. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie czytelnie opisanej (imię i nazwisko, klasa) do sekretariatu szkoły w terminie do 25 października 2013 r.
9. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa oraz zostaną dostarczone po terminie nie będą przedkładane ocenie jury.
10. W każdej ze szkół zostaną przyznane 3 główne nagrody oraz 2 wyróżnienia:
I miejsc - plecak
II miejsce - plecak
III miejsce - kompas
2 wyróżnienia - kije NORDIC WALKING

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

 

Instalacje plastyczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono wśród młodzieży gimnazjalnej konkurs pt. ,,Instalacja plastyczna 3D z surowców wtórnych". Uczniowie wykonali bardzo ciekawe prace wykorzystując różne surowce wtórne: plastik, papier, folię, szkło, puszki itp. 20.06.2013r. komisja w składzie przewodnicząca p. Bronisława Idzik, członkowie: Anna Krawiec, Maria Żak, Zbigniew Kocjan rozstrzygnęła i ogłosiła wyniki konkursu oraz przyznała nagrody:
I miejsce Magdalena Matluch kl. II gim 

II miejsce Mariola Wilk kl. II gim. 

III miejsce Bartłomiej Kot I gim. 

Uczniowie otrzymali w nagrodę edukacyjne gry ekologiczne. 

Wyróżniono również 2 prace: Justyny Żarskiej I gim. i Kacpra Seweryna kl. II gim. Otrzymali oni eko-śniadaniówki. 

ZOBACZ ZDJĘCIA 

Fotorelacji wycieczki - Małogoszcz i Kielce

Zapraszam do obejrzania fotorelacji z wycieczki klasy III gim na trasie Małogoszcz-Kielce-Góry Świętokrzyskie

http://youtu.be/gtzf7N-trmo

Zdjęcia i fotorelację przygotowała Dominika Kuc.

Eko-wyjazdy 3

Trzeci wyjazd został zorganizowany 25.06.13r. we współpracy z Gminą Trzyciąż i Leśnictwem Trzyciąż. Była to wycieczka do Rezerwatu florystycznego Michałowiec, w którym ochronie podlega buczyna niżowa ze stanowiskiem storczyka obuwika pospolitego. Mimo, że upał w tym dniu i niezliczona ilość komarów dawała się wszystkim we znaki spacer po rezerwacie należał do przyjemnych.

ZOBACZ ZDJĘCIA