INFORMACJA RADY RODZICÓW DLA UCZNIÓW

 

NFORMACJA RADY RODZICÓW DLA UCZNIÓW

 

• 18.09.2018 r. w szkole odbyło się zebranie Rady Rodziców, które poprowadziła przewodnicząca Rady Rodziców. Skład Zarządu pozostał ten sam co w roku ubiegłym. Podczas zebrania Rada Rodziców ustaliła dobrowolną, jednorazową składkę na komitet na rok szkolny 2018/2019 w wysokości 40 zł (na każde dziecko). Wpłaty można dokonać za pośrednictwem przedstawicieli „Trójek Klasowych” na spotkaniach z rodzicami.

 

• Rada Rodziców zadecydowała, że ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży zostanie zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Składka na ubezpieczenie wynosi 26 zł (pierwsze dziecko), 13 zł ( drugie i kolejne dziecko). Wpłaty na ubezpieczenie można dokonać sekretariacie szkoły do końca września 2018 r. Ubezpieczenie jest dobrowolne.