Historia klasy 4,5,6,7,8

JĘZYK POLSKI

Uwaga uczniowie klas 5, 6, 7, 8

Korzystając z własnego konta pocztowego, w usłudze sieciowej Dysk Google, na poziomie folderu głównego, utwórz folder ZDALNA EDUKACJA JPOLSKI KLASA IMIĘ NAZWISKO i udostępnij go " tylko odczyt " nauczycielowi j. polskiego adres e-mail: jpolski.sucha@gmail.com  W folderze tym będziesz zapisywał ćwiczenia z języka polskiego wykonane w ramach edukacji zdalnej.

Szkoła posiada bogato wyposażone :
 
pracownie przedmiotowe
 
     
 
salę gimnastyczną z plenerowym zapleczem
 
   
 
                                                                                                             zaplecze kuchenne                                                        kąciki rekreacyjne
 
   
 
 
działki uprawne

W szkole prowadzone są w ciągu roku szkolnego jak również w czasie wakacji i ferii zimowych następujące kółka zainteresowań:

artystyczne 

komputerowe 

plastyczne 

recytatorskie 

sportowe oraz zajęcia SKS 

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne