Aktualności

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022.

12.XI.2021r.

07.I.2022r.

02.V.2022r.

24.V.2022r.

25.V.2022r.

26.V.2022r.

17.VI.2022r.

23.VI.2022r.